بلیط هواپیما

جاذبه های طبیعی قلایچی

غار قلایچی

غار قلایچی

استان آذربایجان غربی, بوکان

در فاصله ۴۰ کیلومتری بوکان در نزدیکی روستای قلایچی قرار دارد . عمق این غار ۱۳۵ متر است .و یک دریاچه زیبا به نام دریاچه خزر باعمق ۴ متر در داخل آن وجود دارد غار فنی است که داخل شدن به آن نیازمند تجهیزات فنی است . از نظر سختی درجه ۴ است .