بلیط هواپیما

جاذبه های طبیعی شیرا

تالاب بَرم دلَک

تالاب بَرم دلَک

استان فارس, شیراز

این تالاب در ۱۴ کیلومتری شرق شیراز و در ۴ کیلومتری قصر ابونصر قرار دارد. از سرریز آب چشمه‌ای به همین نام از شکاف کوه، این تالاب در دامنه کوه تشکیل شده است. اطراف این تالاب را پوشش گیاهی نِی پوشانده است. در بالای تالاب برم دلک سه نقش برجسته نزدیک به هم اما جدا […]