بلیط هواپیما

جاذبه های طبیعی شهر مبارکه

شهر مبارکه

شهر مبارکه

استان اصفهان, مبارکه

شهرستان مبارکه یکی از شهرستانهای مهم استان اصفهان محسوب میگردد و مرکز اداری و سیاسی آن شهر مبارکه میباشد این شهرستان دارای دو بخش ،۵ نقطه شهری بنامهای مبارکه ،دیزیچه ، طالخونچه ، کرکوند ، زیباشهرو ۳۴ روستا و در قالب ۵ دهستان میباشد این شهرستان مجموعا۱۰۲۴/۵ کیلومتر مربع از مساحت استان اصفهان را شامل […]