بلیط هواپیما

جاذبه های طبیعی شهر اهرم

آبگرم اهرم

آبگرم اهرم

استان بوشهر, اهرم

دسترسی: این چشمه در نزدیکی شهر اهرم در ۶۳ کیلومتری جاده بوشهر به طرف بندرعباس قرار دارد و حدود دو کیلومتر مسیر فرعی خاکی تا رسیدن به مظهر چشمه فاصله دارد . این چشمه در نزدیکی شهر اهرم در ۶۳ کیلومتری جادهٔ بوشهر به طرف بندرعباس قرار دارد و حدود ۲ کیلومتر مسیر فرعی خاکی […]