بلیط هواپیما

جاذبه های طبیعی آق قلا

گلفشان اینچه

گلفشان اینچه

استان گلستان, آق قلا

این گل فشان در ۲۶ کیلومتری شمال آق قلا در مجاورت دریاچه ای به همین نام که در بعضی منابع از آن به عنوان تالاب یاد شده، در استان گلستان قرار دارد. تالاب اینچه در سمت راست مسیر جاده آق قلا به اینچه برون واقع شده است، بلندی میانگین آن از سطح دریا هفت متر […]