بلیط هواپیما

جاذبه های طبیعی آزادکوه

آزاد کوه

آزاد کوه

استان مازندران

آزاد کوه نام یکی از بلندترین قله‌های مرکزی البرز در استان مازندران است. اسم آزادکوه توسط محلیان ساکن اطراف برای این کوه گذاشته شده‌است و شاید دلیل این نام‌گذاری این باشد که این کوه به صورت مخروطی بوده و با ارتفاعات اطراف ارتباط ندارد.ارتفاع آزاد کوه ۴۳۹۵متر می باشد . آزادکوه پس از خلنو مرتفع […]