رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

جاذبه های روستای یامپی

روستای یامپی
روستای یامپی در استان گلستان قرار دارد و جزء شهرستان آق قلا می باشد، روستایی مهاجرنشین که قدمت آن شاید به خیلی بیشتر از یک قرن نرسد. در حدود هفت ...