بلیط هواپیما سوئیت تبریز

جاذبه های روستای گلال

روستای گلال

روستای گلال

استان کرمانشاه, پاوه

اورامانات ، عبوری در میان جاده هایش داریم و این بار مقصد ما گلال است . روستای کوچک با انسانهایی بزرگ زیبا دیاری در هورامان زیبا . سرزمینی که مثل کوه استوار است ومحصور شده در میان دستان زاگرس .نقطه ای سبز از اورامان سبز پوش . دیار خاک وخون ، عشق وخاطره یاداور بزرگ […]