بلیط هواپیما سوئیت تبریز

جاذبه های روستای گرما

روستای گرما

روستای گرما

استان کرمان, شهربابک

روستای گرما از توابع شهربابک است اوج جمعیت روستای گرماحدود۲۵خانواروحدود۱۵۰نفر که این جمعیت موقتی است وگاهی از فصول سال به۲۰نفر هم رسیده است. این روستا مردم مهربان. میهمان نوازوزحمت کش دارد که در مزارع خود کارمیکنند. از روستاهای مجاورمیتوان به بن توت.کهتنو.روگوشوییه و…نام برد که امامزاده محمد روگوشوییه معروف است.مردم گرمابیشتر از سایر روستا هاباروستای […]