بلیط هواپیما

جاذبه های روستای کمالی

روستای کمالی

روستای کمالی

استان فارس, لامرد

کمالی کجاست؟ روستای کمالی از بین حدود ۴۹روستا وآبادی بخش علامرودشت بزرگترین روستا می باشد. از نظر تقسیمات کشوری جزء بخش علامرودشت توابع شهرستان لامرداستان فارس می باشد در غرب این روستا روستاهای اندر وچاه کور ودرشرق آن روستای روگیر تاج امیری واقع گردیده فاصله این روستا تامرکز بخش حدود ۱۵کیلومترتامرکز شهرستان ۵۵کیلومتر وتامرکز استان […]