بلیط هواپیما

جاذبه های روستای کشکو

روستای کشکو

روستای کشکو

استان فارس, لامرد

روستای کشکوازتوابع بخش اشکنان شهرستان لامرددرقسمت شمال غربی اشکنان قراردارد.فاصله ان تامرکزبخش۲۲کیلومتروتاشهرستان لامرد۴۵کیلومتراست. طول جغرافیایی:۵۳درجه۲۷دقیقه شرقی وعرض جغرافیایی:۲۷درجه۱۹دقیقه شمالی ارتفاع ازسطح دریا:۴۱۰متر بیش از۳۶هکتاریا۳۶۲۱۴۰مترمربع مساحت دارد. تاچندسال پیش اغلب مردم برای امرارمعاش به کشورهای حوزه خلیج فارس مسافرت میکردند وهم اکنون بکارکشاورزی ودامداری وباپروژه کارخانه سیمان درکنارروستاعده ای هم جذب کارخانه سیمان شدند.