رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های روستای ژیوار

روستای ژیوار
روستای ژیوار یکی از زیباترین و درعین حالت جالب ترین روستاهی ایران است که در طرف شرق اورامان تخت و در کنار شمالی روستاهای بلبر و سلین قرار دارد این ...