رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های روستای يكنم

روستای یکنم
یکنم . [ ی ِ ک ُ ن ِ ] (اِخ ) دهی است از بلوک فاراب دهستان عمارلوی بخش رودبار شهرستان رشت ، واقع در 45000گزی شمال خاوری پل ...