رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های روستای هرمود مهرخویی

روستای هرمود مهرخویی
روستای هرمود مهر خویی در هفتاد کیلومتری شهر لار قرار دارد.هرمود مشتق از اهورا مزداست. اهورا مزدا به معنای پروردگار می باشد که یک واژه زرتشتی است. اولین روز فروردین ...