بلیط هواپیما

جاذبه های روستای هرایین

روستای هرایین

روستای هرایین

استان قزوین, آوج

هرایین روستای پرآوازه بله دوستان هرایین جغرافیانیست،تاریخ نیست فرهنگ نیست. نام نیست بلکه تمام آنهاست. دو روستای معروف خرقان ، هرائین و کلنجین هستند. موقعیت جغرافیایی این روستای سرسبز در جنوب غربی استان قزوین قرار دارد. که از جنوب به کوههای خرقان که مرز مشترک دو استان قزوین و همدان می باشد منتهی شده و […]