رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های روستای هرایرز

روستای هرایرز
روستای هرایرز در 15کیلومتری جنوب شرقی شهر نورآباد ممسنی واقع شده است.این روستا که دارای قدمتی تاریخی است،درسال 1364 دراثر زلزله ای 5 ربشتری قابلیت سکونت را از دست داد ...