بلیط هواپیما سوئیت تبریز

جاذبه های روستای میرحسنی

روستای میرحسنی

روستای میرحسنی

استان فارس, لامرد

موقعیت روستای میرحسنی در تقسیمات کشوری دهه ی ۶۰ بر اساس تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیرماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی و به استناد ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب مهرماه ۱۳۶۳ ، طبق ماده ی ۳ در شهرستان لارستان استان فارس تعداد ۲۲ دهستان شامل روستاها ، مزارع و مکان در […]