بلیط هواپیما

جاذبه های روستای میانکوشک

روستای میانکوشک

روستای میانکوشک

استان گیلان, رودبار

میانکوشک (میان کوشک ) به معنای میان , درون , داخل قصرنام روستایی است در میان سلسله کوههای البرز غربی درمجاورت مرکز بخش عمارلو یعنی جیرنده. که پس از زلزله خرداد سال ۱۳۶۹ بواسطه ساخت وسازوتوسعه طرح هادی شهر جیرنده تقریبا به آن متصل شده است چنانکه دیگر حدود وثقوری نمیتوان برای آن متصور بود. […]