بلیط هواپیما سوئیت تبریز

جاذبه های روستای رمون

روستای رمون

روستای رمون

استان کرمان, جیرفت

روستای رمون در ۳۲ کیلومتری شهرستان جیرفت قرار دارد و شغل و منبع امرار معاش مردم این منطقه از فروش محصولات باغی به خصوص پرتقال تامین می شود و جهت انتقال محصولات خود به شهر نیاز مبرم به راه آسفالته دارند.