رزرو هتل ایران بوم گردی

جاذبه های روستای حصار خروان

روستای حصار خروان

روستای حصار خروان

استان قزوین, آبیک

دشت قزوین در شرق استان قزوین دارای یکی از کهن‌ترین زیست‌گاه‌های انسانی است. کاوش‌هائی که به منظور شناسایی محوطه‌‌های باستانی این منطقه انجام شده از زندگی انسان در ده هزارسال پیش در این نواحی حکایت می‌کند. از جمله سفالهای جدیدی که در تپه‌ای باستانی در ابراهیم آباد کشف شده، کاربرد آنها را تا نه هزاره […]

جاباما