رزرو هتل ایران بوم گردی

جاذبه های روستاي گليه

روستای گلیه

روستای گلیه

استان کردستان, مریوان

بررسی وضع فعالیت در روستای گلیه براساس آمار سال۱۳۷۵ تعداد ۱۰۹۶ نفر جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر روستای گلیه۲۴۲ نفر (۰۸/۲۲ درصد) را جمعیت فعال و ۸۵۴ نفر (۹۲/۷۷ درصد)را جمعیت غیرفعال اقتصادی شامل دانش آموزان و دانشجویان و بازنشستگان و مستمری بگیران خانه دار و افراد دارای درآمد بدون کار تشکیل می داد. از […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین