رزرو هتل ایران بوم گردی

جاذبه های روستاي چهر

روستای چهر

روستای چهر

استان کرمانشاه, هرسین

روستای چهر یکی از دهستان های بخش بیستون در استان کرمانشاه است. این روستا در کیلومتر ۸ جاده کرمانشاه به هرسین واقع شده است. چهر در فرهنگ لغات: چهر. [ چ ِ ] (اِح ) دهی است از دهستان چهاربخش هرسین شهرستان کرمانشاهان . در ۱۸هزارگزی باختر هرسین و هزارگزی باختر راه شوسه ٔ هرسین […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین