رزرو هتل ایران بوم گردی

جاذبه های روستاي چالاوبكر

روستای چالاوبکر

روستای چالاوبکر

استان کرمانشاه, اسلام آباد غرب

چالاوبَکر یا چالاب بَکر روستایی واقع در حومه جنوبی شهرستان اسلام آبادغرب دراستان کرمانشاه ودرفاصله ۱۵/۷۰۰کیلومتری ازآن است.این روستایکی ازبزرگترین وپرجمعیت ترین روستاهای شهرستان اسلام آبادغرب میباشد.روستای چالاوبکر در محدوده کوهستانی استقراریافته، و آب و هوای آن معتدل کوهستانی است. موقعیت جغرافیایی موقعیت جغرافیایی آن درلغتنامه دهخدااینچنین آمده است: چالاوبکر در لغتنامه دهخدا: چالاب بکر. […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین