رزرو هتل ایران بوم گردی

جاذبه های روستاي مدان

روستای مدان

روستای مدان

استان قزوین, رودبار

پنج روستا از تمامی روستاهای الموت به زبان شیرین ترکی تکلم می کنند.اسامی این روستاها شامل روستای مدان هرانک-کافرکش-سفیدر و اوه می باشد.

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین