رزرو هتل ایران بوم گردی

جاذبه های روستاي سهنله

روستای سهنله

روستای سهنله

استان کرمانشاه, سنقر کلیایی

روستای سهنله در شش کیلومتری شمال سنقرواقع شده است ویکی ازبزرگترین روستاهای کشورازلحاظ وسعت وجمعیت است.که از چندطایفه بزرگ تشکیل شده است.

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین