رزرو هتل ایران بوم گردی

جاذبه های روستاي سنبل آباد

روستای سنبل آباد

روستای سنبل آباد

استان قزوین, رودبار

سنبل آباد: دهی است جزو دهستان رودبار بخش معلم کلایه شهرستان قزوین . دارای ۳۲۲ تن سکنه است . آب آن ازچشمه سار. محصول آنجا غلات ، بنشن . شغل اهالی زراعت ، گله داری و کرباس بافی . راه آن مالرو است . سکنه از طایفه سیاهکلی هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین