رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های روستاي سنبل آباد

روستای سنبل آباد
سنبل آباد: دهی است جزو دهستان رودبار بخش معلم کلایه شهرستان قزوین . دارای 322 تن سکنه است . آب آن ازچشمه سار. محصول آنجا غلات ، بنشن . شغل ...