رزرو هتل ایران بوم گردی

جاذبه های روستاي سراوان

روستای سراوان

روستای سراوان

استان گیلان, رشت

روستای سراوان در استان گیلان واقع در ِیکی از بخش های شهرستان رشت است. شهرستان رشت دارای۶ بخش به نام های مرکزی سنگر‌ ٬ کوچصفهان خمام٬لشت نشاوخشکبیجار می باشد. سنگر بزرگ ترین بخش های شهرستان رشت است. بخش سنگرسه دهستان بنام های ویشکاننک٬ سراوان واسلام آباد( شاه قاجی) می باشد. تقسیمات کشوری و جمعیت براساس […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین