رزرو هتل ایران بوم گردی

جاذبه های روستاي سراب چنار

روستای سراب چنار

روستای سراب چنار

استان لرستان, سلسله (الشتر)

این روستا مرکز دهستان بسطام از توابع شهرستان الشتر استان لرستان میباشد دارای مردمانی گرم ومهمان نواز و دردل سفید کوه میباشد روستای ما دارای امکاناتی از قبیل : پست وپست بانک ومر کر مخابراتی ۵۴۴ شمارهای میباشد ودهستان ما دارای روستاهای بنام ۱-چشمه بید .چشمه صالح.گاوپت .دره جنی. هزارمنی.مراداباد.حسن اباد .شترمل.همت.شترمل رحمت.دارماهی.سراب چنار علیا […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین