رزرو هتل ایران بوم گردی

جاذبه های روستاي دهفيش

روستای دهفیش

روستای دهفیش

استان فارس, لارستان

تاریخچه دهفیش به نقل از حاجیه خانم فاطمه سلطان دختر مرحوم خواجه علی نقی و به زبان مشهدی مصطفی مرادی. حاجیه فاطمه سلطان متولد سال ۱۲۰۰شمسی و وفات ۱۲۸۱ میباشد که هنوز هم اثاری بصورت دست نویس از ایشان باقی مانده است میگویند که :ده فیش تا کنون ۳دوره را طی کرده است که به […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین