رزرو هتل ایران بوم گردی

جاذبه های روستاي توده زن

روستای توده زن

روستای توده زن

استان لرستان, بروجرد

شناسایی روستا روستای توده زن در دهستان گودرزی،بخش اشتر ینان،شهرستان بروجرد واقع است. پیش بینی عملکرد اقتصادی روستا در آینده با توجه به پتانسیل کنونی روستا و شغل اکثر اهالی به امر کشاروزی و ز یر بخشهای آن می توان با یک مدیریت کارآمد و صحیح و سیاستهایی که باید به آن توجه کرد و […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین