رزرو هتل ایران بوم گردی

جاذبه های روستاي تاتارعليا

روستای تاتارعلیا

روستای تاتارعلیا

استان گلستان, رامیان

مو قعیت سیساسی و جغرافیایی و اجتماعی تاتارعلیا روستای تاتارعلیا در منطقه ای قرار گرفته است که درای آب و هوای معتدل و خاک حاصلخیز می باشد و به خاطر همین امتیاز به غیر از ترکمنهای بومی این روستا غیر ترکمنهای مهاجر زیادی را در خود جا داده است که غالبا از اقوامی چون سیستانی […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین