رزرو هتل ایران بوم گردی

جاذبه های روستاي بهرام بگ

روستای بهرام بگ

روستای بهرام بگ

استان کرمانشاه, گیلانغرب

روستای بهرام بگ در ۷کیلومتری شهرسرمست قراردارد باجمیتی در حدود۱۳۵نفر که اکثرآنهاباهم پسرعموهستند شغل اکثرمردم روستاکشاورزی است بازمینهای زراعتی مرغوب باداشتن چشمه سفید که در سطح منطقه باداشتن ۹۸درصد خالصی یکی از پر آب ترین روستاهای منطقه قراردارد.

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین