رزرو هتل ایران بوم گردی

جاذبه های روستاي آسپاس

روستای آسپاس

روستای آسپاس

استان فارس, اقلید

اوضاع تاریخی روستا هسته اولیه روستا در آغازبه صورت قلعه درجنوب روستابرروی تپه ای بناگردید ودارای بافت فشرده و متراکم وکوچه های باریک وچندین بن بست باحصارضخیم وبلندبوده است.سپس باافزایش جمعیت وبه وجود آمدن امنیت بیشتر به مرور بافت روستا دراطراف این هسته رشد و گسترش یافته است.مرحله بعدی توسعه درجهت مشرق قلعه بوده است […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین