رزرو هتل ایران بوم گردی

جاذبه های تاریخی کوشک

شهر کوشک

شهر کوشک

استان اصفهان, کوشک

شهر کوشک شهری است در بخش مرکزی شهرستان خمینی‌شهر استان اصفهان ایران واقع است .شهر کوشک در ۵۱ درجه و ۳۰ دقیقه جغرافیایی و عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۳۹ دقیقه و در ارتفاع ۱۶۰۸ متری از سطح دریال قراردارد این شهر از توابع شهرستان خمینی شهر محسوب می گردد بر اساس تقسیمات کشوری شهرستان […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین