رزرو هتل تفریحات کیش

جاذبه های تاریخی کهریزک

خانه فخرالدوله و خانه امینی

خانه فخرالدوله و خانه امینی

استان تهران, کهریزک

این دو اثر تاریخی یعنی خانه فخرالدوله و خانه امینی مربوط به دوره قاجاری بوده و متعلق به فخر الدوله (مادر علی امینی) و علی امینی (نخست وزیر پهلوی دوم) می باشد. معماری این دو بنا تلفیقی از معماری سبک اروپائی و معماری سنتی ایرانی است که می توان آنها را از اولین خانه های […]