رزرو هتل تفریحات کیش

جاذبه های تاریخی صدوق

مسجد جامع عزآباد

مسجد جامع عزآباد

استان یزد, صدوق

این مسجد در حال حاضر از مرکز آبادی دورو در گودی قرار دارد و به علت هجوم شن های روان، اطراف آن تا بام در ریگ فرو رفته است. مناره ساده، بلند و سفید این مسجد، از دور توجه بیننده را به سوی خود جلب می کند. مسجد شامل صحن، عمارت سردر، ایوان تابستانی و […]