رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

جاذبههای گردشگری ایران

تپه تاریخی چارجو درق
تپه ای تاریخی است در جنوب غرب شهر درق که نشان دهنده وجود ابادی قدیمی با همین نام در تاریخ کهن شهر درق میباشد که بنا به دلایلی این ابادی ...