بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ثبت میراث

توضیح وزیر گردشگری جمهوری‌ آذربایجان درباره ثبت میراث مشترک

توضیح وزیر گردشگری جمهوری‌ آذربایجان درباره ثبت میراث مشترک

وزیر فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد ایران درباره برخی اشتراکات فرهنگی این کشورها که در سال‌های گذشته به نام جمهوری آذربایجان در یونسکو ثبت شده است، توضیحاتی داد. به گزارش «ایسنا»، ابوالفضل قارایف اظهار کرد:‌ «کشور ما در حال پیشنهاد پروژه‌های جدید به یونسکو است که بین آنها […]