بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ثبت میراثی

تخریب خانه های تاریخی برای فرار از ثبت میراثی

تخریب خانه های تاریخی برای فرار از ثبت میراثی

خانه معظمی ها، خانه شجاع نظام، چندین حمام زیبای تاریخی، مناره سلجوقی، کبوتر خانه ها، ارگ گوکد، هفده تن، قلعه های قدیمی، برج سرباطان و ..... بخشی از آثار تاریخی گلپایگان هستند. تنها 25 اثر تاریخی گلپایگان ثبت میراثی شده است مهدی نوبخت، رئیس اداره میراث فرهنگی گلپایگان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود 200 اثر تاریخی در شهر...