بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ثبت ملی پیرانگاه زرتشتیان

ثبت ملی پیرانگاه زرتشتیان، کلیمیان و مسلمانان در یزد

ثبت ملی پیرانگاه زرتشتیان، کلیمیان و مسلمانان در یزد

پیرانگاه ادیان زرتشتی، یهودی و مسلمان در یزد که عبادتگاهی مشترک میان این ادیان است، در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.«پیرانگاه» یا «پیرون» زرتشتیان و یهودیان در مرز محلات نصر آباد و کسنویه یزد، عبادتگاهی مشترک میان ادیان زرتشتی، یهودی و مسلمان است که پیروان هر سه دین، این محل را مقدس شمرده […]