رزرو هتل

ثبت سازهای ایرانی

ثبت جهانی «مهارت ساختن و نواختن دوتار»

ثبت جهانی «مهارت ساختن و نواختن دوتار»

پرونده مهارت‌های سنتی ساختن و نواختن دوتار در اجلاس کمیته میراث بشری ناملموس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در کلمبیا در فهرست میراث جهانی قرار گرفت.معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد: با تایید کمیته میراث بشری ناملموس، پرونده «مهارت ساختن و نواختن دوتار ایرانی» در فهرست […]

جنوب گردی