بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ثبت رشتی دوزی

گام های نهایی برای معرفی رشت بعنوان شهر ملی رشتی دوزی

گام های نهایی برای معرفی رشت بعنوان شهر ملی رشتی دوزی

صنایع دستی، سفیران فرهنگی یک سرزمین به شمار می آیند که در توسعه جهان بینی و بسط فرهنگ ها نقش برجسته ای را به خود اختصاص می دهند و امروز در همین راستا پس از ثبت جهانی چادرشب بافی قاسم آباد رودسر و نیز فشتکه گیلان بعنوان روستای ملی حصیر بافی؛ گام های نهایی برای […]