رزرو هتل

ثبت دو تار

ثبت جهانی «مهارت ساختن و نواختن دوتار»

ثبت جهانی «مهارت ساختن و نواختن دوتار»

و به آموزش شفاهی و سنتی دوتار می‌پردازند ایران پیش از این، پرونده ردیف موسیقی‌های ایرانی، موسیقی بخشی‌های خراسان و هنر ساختن و نواختن کمانچه را در حوزه موسیقی، در فهرست میراث ناملموس جهانی ثبت کرده بود. با ثبت دو تار ایرانی در فهرست میراث جهانی بشری ناملموس، تعداد آثار ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی ناملموس به ۱۴ اثر رسید.

جنوب گردی