بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ثبت آش سبزی

آش سبزی شیرازی‌ها چگونه میراث ناملموس ملی شد؟

آش سبزی شیرازی‌ها چگونه میراث ناملموس ملی شد؟

مهارت پخت آش سبزی شیرازی به‌تازگی در فهرست آثار ثبتی ناملموس ملی به ثبت رسید و گرچه در این دوره، ۱۰ میراث دیگر نیز از این استان معرفی شدند، آنچه گوی سبقت را ربود، همین آش سنتی بود که تیتر اخبار را به خود معطوف کرد.دلیل محبوبیت آش سبزی را در میان شیرازی‌ها می‌توان طعم […]