بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ثبت آثار ملی

عدم ثبت آثار ملی بهانه ای برای به زیر پا افتادن

عدم ثبت آثار ملی بهانه ای برای به زیر پا افتادن

ثبت آثار ملی و بعد از ثبت، مردم در حفاظت از آثار همکاری کنند و متخلفین را به میراث فرهنگی معرفی کنند. وی افزود: با توجه به اینکه حفاظت از درهای سنگی باید در چهارچوب در و در محل باغات باشد بنابراین شهروندان در صورت مشاهده هر گونه اقدامی که باعث از بین رفتن این آثار می شود مراتب را به اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری شهرستان گزارش کنند. گرچه به دلیل عدم ثبت ملی این درهای با ارزش ...