بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تیم غارنوردان

کشف غار پر رمز و راز “مردی کر” در تهران

کشف غار پر رمز و راز “مردی کر” در تهران

افسانه سکونتگاه راهزنان در سال‌های دور و حضور ارواح و خاموش شدن مشعل دربدو ورود به غار و غیر و ... همه داستان‌هاییست که برای این غار عنوان می‌شوند. نظام دوست با اشاره به آنکه تیم غارنوردان به دهانه غار که درارتفاع 50 متری رودخانه قرار گرفته صعود کرد و توانست با حضور دو تیم از غارنوردان داستان‌ها را نمودار کند تصریح کرد: «تیم اول...