رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تیمچه های بازار زنجان

تیمچه چهار دربی
دورت قاپیلی تیمچه زنجان یا تیمچه چهار دربی ، در بازار زنجان واقع شده است . این تیمچه در میانه راسته انگورانی و میوه فروش های می باشد .بنایی است ...