رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تیمره

سنگ نگاره های تیمره، قدیمی‌ترین نشانه‌های تمدن بشری جهان
در میان صخره های تیمره در شهرستان خمین، پر از طرح ها و نقاشی های ابتدایی و جالبی است که حکایت انسان های اولیه و عصر حجر را برای انسان ...