جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تپه ینگه امام

همه دستگاه ها باید میراث فرهنگی را حمایت کنند

همه دستگاه ها باید میراث فرهنگی را حمایت کنند

۲۰۰ اثر تاریخی البرز در فهرست آثار ملی مدیر کل میراث فرهنگی استان البرز افزود: از جمله این آثار باستانی و تاریخی و معنوی ارزشمند، می توان به اماکن متبرکه مانند امامزاده های البرز، کاخ سلیمانیه، تپه ینگه امام و کاروانسرای شاه عباسی اشاره کرد که تعداد آنها در مجموع به ۴۰۰ اثر می رسد. عبیدی ادامه داد: از این تعداد با...