رزرو هتل فضاگشت

تپه کورائیم

تپه باستانی کوراییم
تپه باستانی کوراییم يکی از مهمترين محوطه های باستانی واقع در شهر کورائیم شهرستان نیر می باشد که به صورت تپه ای در منطقه ای نسبتا هموار  می باشد ...